Sonay: Om Dag

Som ni förhoppninsgvis har märkt har vi börjat uppmärksamma Dag Hammarskjöld här på bloggen. På senaste kick-offen frågade jag eleverna om de visste vem Dag Hammarskjöld var och sorgligt nog visade det sig att han nog inte är särskild känd bland dagens svenska ungdomar.
Men nu ska vi ändra på det! Ta en liten stund och lär dig lite om Dag.

Dag Hammarskjöld utanför FN-skrapan i New York, 1953

”Ni övertar världens omöjligaste jobb”. Med dessa ord överlämnade norrmannen Tryggve Lie uppdraget som FN:s generalsekreterare till Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953–1961.

Hammarskjöld var generalsekreterare under en svår tid i världspolitiken när många djupgående konflikter pågick. 1960, kort efter självständigheten från Belgien, utbröt ett inbördeskrig i Kongo. Landet var inte förberett för självstyre och den nyvalde premiärministerns ställning var svag, vilket gjorde att det i praktiken fortfarande var belgarna som styrde. Missnöjet bland den svarta befolkningen ökade. Kongos regering splittrades och västmakterna och Sovjetunionen valde varsin sida – på så sätt blev konflikten ett redskap i det kalla kriget. Vid flera tillfällen under hans mandatperiod försökte Sovjet få Hammarskjöld avsatt eftersom de ansåg att han sympatiserade med länderna i väst.


Hammarskjöld genomdrev att FN-styrkor skulle skickas till Kongo och han försökte personligen medla mellan de stridande. Det var under ett sådant uppdrag som han omkom när hans plan störtade i nuvarande Zambia den 17 september 1961. FN tillsatte en kommission för att utreda olycksorsaken, teorier som testades var bland andra sabotage, flygangrepp, tekniska fel och den mänskliga faktorn. Än idag vet man inte vad som orsakade kraschen.

I år är det 50 år sedan Dag dog i den mystiska flygplanskraschen. FN-förbundet kommer att på olika sätt under året uppmärksamma Dag och det han har gjort för FN och världspolitiken. Bland annat kan man söka projektbidrag för projekt som uppmärksammar Dag och hans frågor. Projektbidraget kan t.ex. täcka kostnader för en visning av teaterföreställningen Hammarskjölds sista resa. Ansökningar tas emot löpande under året men för att få teaterföreställningen behöver ansökan komma in under februari månad. Har ni några frågor kan ni höra av er till oss.

Här kan du se ett klipp från generalförsamlingen när Sovjetunionens ledare Chrusjtjov krävde att Dag skulle avgå.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera