FN-förbundet på Hållplats 2015

DSC00553

Sidas Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i samtal med LSU:s orförande Felix König

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer arrangerade i helgen en konferens på Sida i Stockholm om de framtida Hållbarhetsmålen, den s.k. post-2015 diskussionen, som pågår för fullt världen över.

Post-2015 diskussionen handlar om hur de Hållbarhetsmål som ska ersätta Millenniemålen efter 2015 ska se ut. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett en särskild högnivåpanel, där bl.a. Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson ingår, som har till uppdrag att sätta ihop en vision för utvecklingsagendan efter 2015. Men panelens arbete ska bygga på en bred diskussion där civilsamhället och unga har en viktig plats. Denna konferens kommer bl.a. bidra med ett ungdomsperspektiv i detta arbete och tanken är att unga engagerade ska tycka till om vad som ska finnas med i hållbarhetsmålen efter 2015.

Refernesgruppsträff 006FN-förbundet fanns på plats: jag fick möjlighet att vara med i ett panelsamtal om Millenniemålens arv och engagemang och med mig hade jag referensgruppen, som under dagen bidrog med många bra tankar i arbetet och inspirerades inför vårt eget post-2015 arrangemang på UNg13 4-6 maj. Perfekt start på vår UNg13-planeringshelg!

Ulrika Rönmark post2015DSC00563-2

 

 

Efter dagens inledande samtal med Sidas Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och LSU:s orförande Felix König följde en effektfull inledning med Jenny Collste från Sida Partnership Forum och Mikael Botnen Diamant, bl.a. ansvarig för Sida Alumni: här står vi nu på Hållplats2015 och kikar tillbaka på Millenniemålens arv, men också framåt mot nya mål och visioner. Dagen fortsatte med panelsamtal, även de både tillbaka- och framåtblickande, och workshops i Nutidsrummet och Framtidsrummet.

DSC00559Resultatet blev, förutom spännande diskussioner, även en hel hög postit-lappar med tankar, önskningar och krav inför framtiden. Dessa tankar kommer nu sammanfattas och föras vidare, bl.a. genom 2013-års unga FN-delegater: Sona Rashid, ungdomsdelegat till FN:s Generalförsamling, David Collste, ungdomsdelegat till FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) och Johannes Danielsson, ungdomsdelegat till UNESCO.

Refernesgruppsträff 009

Albert Askeljung och Pernilla Bergström i FN-förbundets referensgrupp i Nutidsrummet

 Hållplats2015 på Instagram:

Sorry:

- Instagram feed not found.

Av: Ulrika Rönmark
Foto: Klara Lindahl och Ulrika Rönmark

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera