FN-förbundets A-kurs

Igår spenderade jag dagen på FN-förbundets A-kurs som denna gång hölls här i Stockholm tillsammans med en hel skara intresserade och engagerade medlemmar och icke (eller blivande?)-medlemmar som ville lära sig mer om FN.

FN-ABC är kurser i tre olika nivåer (A, B och C) som på olika sätt berör FN:s organisation och arbete, FN:s historia och utveckling, FN-organens funktion och operativa arbete, medlemsstaters inflytande och medverkan, Millenniemålen som styrdokument för FN:s arbete samt diskussioner om kraven på framtidens FN. A-kursen är den grundläggande kursen som berör ovan nämnda delar på ett mer övergripande plan. Nästa steg är B-kursen, som finns i tre varianter en för varje av FN:s huvudområden: Mänskliga Rättigheter, Utveckling och Fred. Till sist kan man även gå C-kursen som genomförs i Genève eller New York och innehåller diskussion och studiebesök på ett antal FN-organ. Spännande va? Vem som helst kan gå kurserna och du hittar kursdatum och mer information på FN-förbundets hemsida.

Kursen igår var mycket spännande och lärorik och det var kul att deltagarna var så aktiva och ställde så många frågor som vår skolhandläggare Stella och pressekreterare Pekka som ledde kursen svarade på galant! Kom också i kontakt med flera aktiva ungdomar och kunde snacka kommande ungdomsaktiviteter. Jättekul! Så, kan varmt rekommendera er alla att ta chansen att gå A-kursen (eller någon av de andra) vid tillfälle!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera