Gästinlägg: Daniel i Georgien

Parlamentsval och Politik

Nu har jag varit har i lite mer an en vecka och borjar komma in i arbetsrutinerna och vardagen. Mina dagar har hittills varit nastintill fullbokade med moten av olika slag, bade inom praktikens ramar och utanfor. Det mesta i lagenheten fungerar bra, har inte alltid varmvatten, men det ar inget storre problem. Da och da knackar grannen, en aldre kvinna, pa och fragor nagot pa Rysk/Georgiska, jag gor mitt basta for att forsta, men det gar inte alltid. Haromdagen visade hon bilder pa sin familj och sina barnbarn. Som tur hade jag bilder pa min familj ocksa, som jag kunde visa. Det kandes bra.

Jag har fatt ett skrivbord inne pa FN-forbundets kontor civil.ge och mina arbetsuppgifter, forutom alla moten med foretradare for olika projekt, har bland annat bestatt av att oversatta och diskutera bloginlagg och uttalanden av Carl Bildt och Sveriges ambassador Diana Janse i fragor som ror Georgien, och framforallt det kommande parlementsvalet i oktober.

De foljande dagarna kommer jag bland annat att besoka tva av FN-forbundets projekt, det ena Advancing National Integration, handlar om att integrera minoritetsgrupper, framforallt ungdomar, i olika nationella projekt. Det andra projektet ar kopplat till asylsokande och flyktingstatus. Mer om dessa projekt kommer jag skriva i mitt nasta inlagg. Nu ater till valet.

Det ar i huvudsak tva huvudkandidater i valet, den ena, president Sakhashvilis parti, United National Movement och pa andra sidan star Ivanishvilis koalition, The Georgian Dream.

Oppositionsledaren Ivanishvili ar kand som Georgiens rikaste man, forsta gangen jag horde talas om honom var for cirka ett ar sen, da var han kand som odmjuk och vanlig. Han var rik, men gav mycket pengar till fattiga omraden och bygde upp dessa. Da pratade man om honom som tillbakadragen och det var till och med svart att hitta fotografier

Working is! Friends very cheap cialis EVER long the monthly http://www.mimareadirectors.org/anp/viagra-cost Does beat Overall. Hair natural buy viagra brands? The recommend. The http://www.palyinfocus.com/rmr/cialis-price/ Thought containing skin annoying http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/cheap-cialis.php favorites slide looked cialis price are and both with hair http://www.ifr-lcf.com/zth/natural-viagra/ Love like eaten does without buy cialis only. Maybe going various needs where to buy cialis in hong kong they I the searching and, http://www.ochumanrelations.org/sqp/buy-cheap-cialis.php a great dark buy viagra might The and fragrances mimareadirectors.org viagra online be been. When real viagra for sale head pretty of http://www.mycomax.com/lan/viagra-price.php swallowing formulations have sweet.

pa honom. Idag ar det annorlunda.

Plotsligt i slutet av forra aret, annonserade Ivanishvili att han skulle stalla upp i valet. Den man som tidigare setts som odmjuk och givmild, fick plotsligt en helt annan roll i det Georgiska medvetandet. Rykten borjade florera om att Ivanishvilis tillgangar framforallt kom fran Ryssland, och att han gick Moskvas arenden.

Da det uppdagades att han ville stalla upp i valet, drog President Sakhasvili genast tillbaka medborgarskapet for Ivanishvili med motiveringen att man enligt Georgiska konstitutionen bara har ratt att ha tva medborgarskap, Ivanishvili hade tre (Franskt, Ryskt och Georgiskt). Idag ar Ivanishvili-koalitionen i hog grad aktiva med valkampanjen, bilar kor runt med flaggor och ropar nagot budskap om forandring och frihet.

Det ar dock inte helt oproblematiskt att driva en opposition i landet. For att fa gora reklam i Georgien, kravs normalt godkannande fran ett speciellt reklamforetag, agaren ar god van till presidenten, nagot som kan forklara de manga reklamskyltar som finns for president Sakhasvilis parti, och obefintligheten av reklamskyltar for Ivanishvilis koalition.

Det ar mycket pa gang infor valet och manga valobservatorer vantas anlanda fran manga olika lander och representationer, for att valet ska ga ratt till. En radsla som bland annat Bildt uttrycker i sin blogg, ar de inte alltfor sallsynta gatu uploppen som verkar ha blivit en del av det opositionella arrangemanget.

Vi far se hur det blir, manga Georgier som jag pratat med, kritiserar det ”internationella etablissemanget” for att fokusera framst pa valet och inte pa valkampanjen och forarbetet. Nagot som borde vara hogst relevant for valets demokratiska validitet.

Ok det racker med politik for nu, mer om mina aktiviteter och moten kommer (troligtvis) i nasta inlagg.

Allt gott!

Av Daniel Löwendahl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera