Högnivåpanelens post2015-rapport släppt

517729

               Öppning av Rio+20

Just nu pågår den globala diskussionen om post-2015 för fullt. Frågan man diskuterar är alltså vilka mål och vilken strategi vi ska ha för global utveckling efter det att tiden för Millenniemålen löper ut 2015. På förra sommarens FN-toppmöte, Rio+20, beslutades att FN-sekretariatet och medlemsländerna under de återstående åren ska arbeta fram ett antal nya mål, globala mål för hållbar utveckling, som ska ta vid efter 2015. Tanken är att dessa mål ska ta avstamp i tidigare konferenser om miljö och utveckling (Agende 21 från Rio 92 och den handlingsplan för hållbar utveckling som antogs i Johannesburg 2002) och innefatta alla aspekter av hållbar utveckling: sociala och ekonomiska såväl som ekologiska. Målen ska vara globala och utformas på ett sätt så att de rör alla medlemsländerna.

För ungefär ett år sedan tillsatte FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon en särskild högnivåpanel, där bl.a. Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson ingår, som har till uppdrag att sätta ihop en vision för utvecklingsagendan efter 2015. Högnivåpanelen, som leds av Storbritanniens premiärminister David Cameron, Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono, har hu lämnat in sin rapport till Ban Ki-moon och det 80-sidiga dokumentet finns att läsa här.

Handover Ceremony of the High-level Panel Report on Post-2015 Millennium Development Goals (MDGs)

                                                                 Högnivåpanelen

I sin rapport har högnivåpanelen bl.a. föreslagit att all världens extrema fattigdom ska vara utrotad till 2030 (Millenniemålet om att halvera fattigdomen till 2015 ser idag ut att uppnås). Efter 2030 ska ingen längre vara extremt fattig oavsett var i världen man bor vilken etnicitet man har, vilken samhällsgrupp man tillhör och oavsett funktionshinder, genus eller annan tillhörighet/status. Ingen.

Susilo Bambang Yudhoyono och Ban Ki-moon vid överlämningen av rapporten

Susilo Bambang Yudhoyono och Ban Ki-moon vid överlämningen av rapporten

Just fattigdomsminskningen anser panelen vara grundläggande. Men för att åstadkomma det måste man komma åt även grundorsaker så som krig och klimatförändringar som håller människor i fattigdom: vi måste agera snabbt för att förhindra klimatförändringarna, vi måste bygga upp öppna, ansvarstagande samt effektiva institutioner för att vi ska kunna säkra människors grundläggande frihet från krig och våld. Vidare trycker panelen också på betydelsen av good governance: att länders regeringar måste vara ärliga, ansvarstagande och tillmötesgå folkets behov. Panelen förordar också en grundläggande ekonomisk förändring för att skapa jobb och inkluderande tillväxt. En strörre mångfald i ekonomin med lika möjligheter för alla skulle förbättra förutsättningarna för social inkludering, inte minst för unga personer!

Slutligen menar panelen att den framtida hållbarhetsagendan måste bygga på ett stadigt globalt partnerskap och genomsyras av solidaritet, samarbete och ett ömsesidigt ansvarstagande. Vi måste dela synen på en gemensam mänsklighet som bygger på ömsesidig respekt och ömsesidig nytta. Partnerskapet måste inkludera alla, oavsett samhällsgrupp eller tillhörighet och innefatta regeringar såväl som globala institutioner, civilsamhälleliga organisationer, den akademiska världen, näringslivet och privat välgörenhet.

Temat för UNg13 var som bekant just post2015 och snart kommer även vår egen rapport som belyser ungas röster i diskussionen. Fram tills dess ska det bli spännande att se hur högnivåpanelens rapport tas emot de närmsta dagarna

Text Ulrika Rönmark
UN Photo/Mark Garten

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera