Möt vår praktikant Sophia

FN-förbundet tar in fem praktikanter varje termin. Under våren 2015 praktiserar Sophia Tuwesdotter på utveckling. Här skriver Sophia lite om vad hon får göra som praktikant och vilka möjligheter det finns för dig att engagera dig hos oss inom FN:s utvecklingsarbete. 

Sophia, du var ju på seminariet om nystarten av PGU förra veckan. Kan du berätta lite kort om det?

Det här var ett seminarium som jag verkligen har sett fram emot! Under hela våren har det varit mycket tal om PGU (politik för global utveckling) och regeringens nystart av denna process. Syftet med PGU är att regeringens politikerområden gemensamt och samstämmigt ska ta ansvar för en rättvis och hållbar global utveckling. PGU var en proposition som antogs av regeringen 2003 men som biståndsministern nämnde under seminariet, så har PGU varit slumrande och är idag i behov av en nystart. Detta behov är synnerligen starkt just i år, som av många kallas för ”utvecklingsåret 2015”. Under 2015 äger nämligen tre FN-konferenser rum, som tillsammans kommer forma hur den globala utvecklingsagendan kommer se ut. Med andra ord är 2015 ett högst viktigt år för den globala utvecklingen, och att genomföra en nystart av PGU under samma period känns synnerligen nödvändigt för att Sverige ska kunna ta en så viktig roll som möjligt inom den globala utvecklingen.

 

Sophia

Sophia praktiserar på FN-förbundet under våren 2015

Vad får du mer göra som praktikant på utveckling här på FN-förbundet?

Jag får delta i allt möjligt som har med utvecklingsarbete att göra. Det kan innebära allt ifrån att hålla föreläsningar om FN:s arbete för en ny global utvecklingsagenda till att bistå våra millenniemålsambassadörer (i år med ny titel, som informatörer) med hjälp i deras informationsarbete. Jag får även möjlighet att planera, medverka och delta i många intressanta kurser, seminarier och evenemang. Just nu har vi bland annat fullt upp med att planera vårt deltagande i Almedalsveckan, så mycket tid läggs på det för tillfället.

 

Kan du berätta mer om uppdraget som informatör/millenniemålesambassadör?

MDG-2014

FN-förbundets millenniemålsambassadörer 2014/15

FN-förbundet har ett pågående och ett kommande ideellt hedersuppdrag. De personer som just nu är en del av hedersuppdraget kallas för millenniemålsambassadörer, vars syfte är att sprida information kring millenniemålen och post 2015-processen. Titeln kommer dock att bytas ut till informatörer och ansökningsprocessen för dessa är i full gång!

Det kommer finnas två sorters informatörskap, det ena med syfte att sprida kunskap om FN:s utvecklingsmål och det andra med inriktning på FN-förbundets insamlingsprojekt Flicka och Skolmat. Informatörskapet med inriktning på FN:s utvecklingsmål är den närmaste motsvarigheten till de nuvarande millenniemålsambassadörerna och deras huvudsyfte kommer vara att informera om de kommande hållbarhetsmålen som sätts i september, post 2015-processen och de tidigare satta millenniemålen.

Sista ansökningsdag är den 27 april, och vill du läsa mer om uppdraget och hur du ansöker kan du klicka här! Har du frågor kan du maila mig på sophia.tuwesdotter@fn.se.
Vad har varit det bästa minnet från terminen hittills?

Det är svårt att välja, jag har fått göra så många varierade saker som varit bra på så olika sätt. Men något riktigt spännande hände för några veckor sedan, då jag representerade FN-förbundet vid en konsultation med civilsamhället som regeringen bjudit in till. Det var bara ett fåtal organisationer närvarande och temat var regeringens strategi inför klimatmötet i Paris. Sammanträdet leddes av klimat- och miljöminister Åsa Romson och jag fick ensam representera FN-förbundet. Då kände jag mig verkligen lyckligt lottad över att ha fått denna praktikplats.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera