Skriv på för millenniemålen!

Varför lever en miljard människor i fattigdom?
Den frågan ställs just nu i SVT som deltar i det internationella projektet Why poverty som består av åtta entimmesdokumentärer och 30 kortfilmer som sänds över hela världen under veckan. Här kan du se programmen vartefter de sänts. Titta på dem så diskuterar vi dem här under veckan!

Men jag vill att du tar med dig att det finns många sätt att engagera sig. FN-förbundet kräver att världens ledare måste hålla sina löften och arbeta för millenniemålen in i det sista. Två år har vi kvar till 2015 och trots uppenbara framgångar på många håll har vi ännu ett jättearbete framför oss.

Millenniemålen mäts i siffror och staplar, men de handlar till syvende och sist om människors överlevnad. Kunskap och verktyg finns för att förverkliga alla människors rätt till ett bra liv. Världens ledare har lovat att arbeta för millenniemålen. Om världen ska lyckas krävs det politisk vilja och handlingskraft. Är Sverige berett att anta den utmaningen?

Med tre år kvar till 2015 måste arbetet intensifieras! Svenska FN-förbundet uppmanar Sveriges regering att använda sitt goda anseende på utvecklingsområdet och ta initiativ i EU och FN till följande åtgärder för att nå millenniemål 7 och 8:

  • Rädda drygt en miljon barn från att dö i diarré varje år genom att satsa på toaletter.
  • Stoppa avskogningen och ge människor och djur som lever i och av skogarna en chans att överleva.
  • Styr biståndet så att det bidrar till att millenniemålen nås.
  • Ge sju miljoner människor i utvecklingsländerna som behöver behandling mot hiv en fullgod sådan.
  • Satsa på myggnät och antimalariamedel för att förebygga 655 000 dödsfall i malaria som sker varje år.

Skriv under namninsamlingen du också! Du kan göra det online här. Här hittar du även info om fler sätt du kan engagera dig på. Skriv ett blogginlägg, twittra eller skriv ut namnlistor och samla in ännu fler namn!

Kampanjen till förmån för millenniemål 7 och 8 pågår till den 18 december. Därefter kommer FN-förbundet att överlämna namnlistor och resultat till Sveriges regering.

Visa ditt stöd och kräv agerande du med!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera