Tack för ditt engagemang!

Nu går 2012 mot sitt slut och jag vill bara passa på att tacka dig, som ung medlem i Svenska FN-förbundet, för ditt stöd och engagemang för globala frågor under året.
Jag är säker på att även nästa år kommer bli spännande. Just nu pågår den globala diskussionen om post-2015 för fullt; vad ska ersätta Millenniemålen efter 2015? FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utsåg tidigare i år en särskild högnivåpanel, där bl.a. Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson ingår, som har till uppdrag att sätta ihop en vision för utvecklingsagendan efter 2015. Men panelens arbete ska bygga på en bred diskussion där civilsamhället och unga människor har en viktig plats. Frågan om millenniemålen och framtidens mål kommer vara en viktig fråga i FN-förbundets ungdomsverksamhet under året. Vi har förmånen att ha över tusen unga medlemmar som är engagerade i globala frågor. Vi vill höra era röster i debatten!
Planeringen av vårens aktiviteter är i full gång, håll utkik i UNg-nytt och på Facebook efter mer detaljer! Årets UNg-helg kommer i år hållas 4-6 maj (boka in redan nu!) på Finnåkers kursgård utanför Arboga och temat för helgen kommer kunna kopplas ihop med post-2015 diskussionen. Men jag kommer behöva hjälp att planera hur och på vilket sätt! Detta kommer bli årets referensgrupps största uppgift!
Just nu letar jag efter 6 stycken FN-engagerade medlemmar under 27 år till ett alldeles särskilt uppdrag i FN-förbundet: Referensgruppen 2013! Nu är hög tid att söka, sista ansökningsdatum är 6e januari och några ansökningar har redan börjat trilla in. Utöver att planera årets största FN-arrangemang för unga, UNg13, ingår det även att verka rådgivande för FN-förbundets verksamhet under året och du kommer få utbildning och erfarenhet i årets temafråga, projektledning och mycket mer. Ett roligt och meriterande uppdrag. Missa inte chansen, läs mer om uppdraget här!
Jag skulle också vilja veta lite mer vad du tycker om FN-förbundets ungdomsverksamhet. Det är viktigt för att vi ska kunna utvecklas, så har du två minuter över, svara på följande frågor i ett mail till ulrika.ronmark@fn.se så är du med i utlottningen av valfri T-shirt från FN-förbundet!
Ha det så gott i helgerna!
Hälsningar Ulrika Rönmark,
Ungdomssekreterare FN-förbundet
Mini formulär om FN-förbundets ungdomsverksamhet:
Fråga 1) Varför är du med i Svenska FN-förbundet? (Om inte: varför inte?)
Svar:

Fråga 2) Är du aktiv i någon lokalförening/ungdomssektion? Vad gör du där?
Svar:

Fråga 3) Vilken fråga tycker du är viktigast för FN-förbundets ungdomsverksamhet?
Svar:

Fråga 4) Vilka förbättringar skulle du vilja se i FN-förbundets ungdomsverksamhet?
Svar:

Fråga 5) Om du vinner, vilken t-shirt vill du ha?
http://www.fn.se/butik/klader/
Svar:
Maila dina svar till: ulrika.ronmark@fn.se
Tack!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera