Kinas fattiga landsbygd

Samtidigt som Kina är ett av de länder i världen där urbaniseringen går fortast, mer eller mindre konstant explosionsartat, tycks klyftan mellan stadsbor och folk på landsbygden öka.

Byggnadsarbetarna kommer från landsbygden och bygger städerna – men får ändå inte bli en del av städerna. De klassas i en annan kategori är riktiga stadsbor och får därmed mycket färre, om några ens, privilegier. Exempelvis får inte de barnen rätt till skolgång.

Oftast tvingas de som flyttar till städerna för att arbeta lämna kvar sina barn på landsbygden och hoppas att de ska klara sig med hjälp av exempelvis far- eller morföräldrar. Men de har ont om mat, presterar dåligt i skolan och lever i allmän fattigdom och misär.

The Guardian (min favorittidning) hade en intressant artikel på ämnet idag. Läs den!

/ Viktor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera