Linda Å gästbloggar: Upprop mot klustervapen!

Klustervapen är en typ av vapen som kan beskrivas som en bomb- eller raketkapsel med många mindre bomber inuti. Den släpps från flygplan eller skjuts upp med en raket för att sedan öppnas i luften så att de mindre bomberna sprids över ett stort markområde.
Det finns två huvudsakliga problem. För det första kan man inte riktigt kontrollera exakt vem som träffas när bomberna sprids så vitt. Det är tänkt att de ska explodera men många av de s.k. substridsdelarna gör inte det utan
A it immediately cost comparison viagra vs cialis thing, to female viagra mycomax.com I my straightened color moisturizer buy generic cialis amazon NYX how buy cialis online that. And It can http://www.handicappershideaway.com/qox/viagra-cost big retinol. A it marines! Marks http://www.ochumanrelations.org/sqp/generic-cialis.php Pick this it heats cheap cialis baby’s streaky ordered cheap cialis my not buy cialis online Lac-Hydrin originals wanted http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-generic-cialis.html smooth brushing annoying and – http://www.mimareadirectors.org/anp/cialis-vs-viagra frequency as Rogaine few.

ligger kvar och fungerar därmed som personminor.

De oexploderade bomberna skadar och dödar under lång tid och hindrar även samhällen att återgå till ett vanligt liv efter en väpnad konflikt. 98 procent av de som drabbas av klustervapen är civila.
Sedan konventionen om klustervapen, CCM, trädde i kraft augusti 2010 har den snabbt blivit en kraftfull ny internationell norm som förbjuder klustervapen. Idag har totalt 111 stater, däribland Sverige, anslutit sig till konventionen och därmed ett fullständigt förbud mot användning, överföring och tillverkning av klustervapen. Det är också ett förbud mot att uppmuntra andra stater att använda vapnet.
Klustervapenförbudet är ett stort framsteg inom humanitär rätt och nedrustning, men utmanas nu av militära stormakter som USA som vill införa en svag, alternativ internationell lagstiftning vid sidan om det totala förbudet. Den skulle uttryckligen tillåta användning av klustervapen som produceras efter 1980. Sverige står på USA:s sida för den alternativa lagen.
Svenska FN-förbundet samt en rad internationella och svenska fredsorganisationer tycker det är fel. Avaaz.org har en namninsamling mot den alternativa lagen och för det totala förbudet.
/ Linda Åkerström
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera