Något alternativ till FN finns inte

Jag börjar bli mer och mer hemma på kontoret och i våra lokaler, som är fyllda av guldgruvor med gamla böcker och publiceringar om FN, foton och diabilder.

Världshorisont är för er medlemstidningen vi skickar ut fyra gånger om året. Men visste ni att den har funnits otroligt länge? Framför mig vilar just nu samlingsboken för Världshorisont år 1947 – bara två år efter grundandet av FN fanns det en tidning om FN på svenska att tillgå!

När jag bläddrar i den känner man historiens vingslag och en speciell artikel från augustinumret (lämpligt nog) fångade mitt intresse. Rubriken är ALTERNATIV TILL APATI och är skriven av Pulitzerpris-vinnaren John Hersey.

Artikeln handlar om FN: s varande och icke-varande, om förbättringar och ändringar för framtiden. Det känns lika aktuellt då som nu och jag tänkte bjuda er på ett utdrag:

Något alternativ till FN finns inte

Gör klart för er att det för närvarande inte finns något alternativ till FN.

FN fungerar. Det har sina svagheter och ansträngningar måste göras för att så snart som möjligt rätta till dem, men faktum är dock att FN existerar. Det är den enda internationella apparat som finns eller åtminstone förefaller att finnas till. Det finns många som har börjat mista tron om varje som helst internationell organisation när de ser att de forna axelstaterna knappas blivit mer demokratiska än de var vid tiden för sitt nederlag, att fredstraktaterna fortfarande är oskrivna, att atomenergin alltjämt mera är en faktor, som inger misströstan än hopp, att lendleasesystemet är borta, och att displaced persons fortfarande är i förskingringen och sitter där i koncentrationsläger.

Detta tvivel har stärkts på senare tid genom den tendens som kommit till synes i Förenta staternas utrikespolitik med dess vacklande mellan att handla på egen hand och att verka genom FN. 1946 var det Sovjetunionen som begränsade och hindrade FN: s myndighet att göra sig gällande, men nu tycks USA ha slagit in på sin egen kurs

Visst är det intressant? Vad som är mest intressant är att texten lika väl kunde ha handlat om FN idag, med förändringen att möjligtvis byta ut ett eller annat namn på länder och att exempelvis EU och NATO tar mer plats som aktörer i världen.

Jag hoppas på fler inlägg med anknytning till gamla Världshorisont – där är ju en del årgångar att välja mellan!

/ Viktor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera