Om FN: s trupper

För ett par dagar sen fick jag ett mail av en ungdom i FN-rörelsen som undrade lite om FN: s trupper, något som är högst aktuellt med tanke på exempelvis Libyen.

Ganska snabbt kände jag att jag nog inte var den bästa personen att besvara frågorna, vi har ju en superduktig fred-, nedrustning- och säkerhetshandläggare, Linda Åkerström, som har full koll på allt sånt där!

Jag ställde frågorna till henne och tänkte att jag nog ska dela med mig av svaren till alla er läsare! Så passa på att läsa om FN: s trupper här nedan:

Vad har FN: s trupper för uppdrag?

FN: s fredsfrämjande insatser har som uppdrag att öka förutsättningarna för samhällen att gå från konflikt till fred. Att se till att det finns en grundläggande säkerhet där eventuella fredsavtal respekteras är en del men det handlar också om stöd att bygga upp det som raserats och försöka öka möjligheterna att lösa konflikter med fredliga medel i framtiden. Att samla in vapen, ge f.d. soldater en utbildning och verka för ett fungerande rättsväsende är exempel på det. Här har det skett en stor utveckling sedan den första fredsbevarande insatsen 1948.

Man brukar säga att FN:s fredsbevarande styrkor ska ledas av tre principer: att det finns ett medgivande från den stat där insatsen äger rum, att styrkorna är opartiska och inte står på någons sida i konflikten och att våld ska användas i minsta möjliga mån, i självförsvar och för att försvara mandatet.

Man skiljer på fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Fredsframtvingande insatser skickas när det inte finns någon fred att bevara och bryter mot en eller fler av de tre principerna. Man kan göra insatser mot en stats vilja, tvinga en sida i konflikten att agera på ett visst sätt och har större mandat att använda våld. Fredsframtvingande insatser leds oftast inte av FN. Fredsfrämjande insatser är ett samlingsnamn för båda sorterna.

Var finns dessa trupper?

Just nu pågår 16 FN-ledda fredsfrämjande insatser på fyra kontinenter. Här finns en karta där man kan se var de finns: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml. Här finns en karta från fredsforskningsinstitutet Sipri som visar samtliga fredsfrämjande insatser, ledda av FN, Nato, EU eller annan aktör, i december 2010: http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIPKOMAP1210.pdf

Vad innebär ett FN-mandat?

Om en insats har FN-mandat innebär det att FN:s säkerhetsråd har auktoriserad insatsen och lagt ramarna för hur den ska se ut. FN-mandaten ges i resolutioner från Säkerhetsrådet och specificerar bland annat om insatsen får göras mot en stats medgivande eller inte. Att en insats har FN-mandat betyder inte att det alltid är FN som leder insatsen. Libyeninsatsen som pågår nu är ett exempel på en fredsfrämjande insats med FN-mandat men ledd av Nato.

Vad är det för skillnad på en insats ledd av FN och en som är ledd av till exempel NATO eller EU?

Det är stor skillnad på hur en insats ser ut beroende på vem som leder den. FN ansvarar generellt för fredsbevarande insatser som följer de tre principerna om medgivande, opartiskhet och minsta möjliga våld. FN-insatser är också på plats under längre tid än de som leds av Nato eller EU och har större andel civil personal som ansvarar för icke-militära delar av konfliktlösningen, t.ex demokratiutveckling. I en FN-insats är den högsta ledningen alltid civil: med helikopterperspektiv över alla insatser som görs i landet, militära som civila. I EU-insatser finns också civil personal men inte i lika stor utsträckning. Nato-insatser är i stort sett enbart militära. Nato- och EU-insatser är mer avancerade militärt, vilket bidrar till att dessa organisationer ofta ansvarar för denna sorts insatser medan FN sköter den mer långsiktiga uppbyggnaden. Det finns också en skillnad i var insatserna genomförs. De allra flesta insatser som genomförts i Afrika är t.ex. FN-ledda.

Vilka länder bidrar mest till FN: s trupper?

De 10 länder som bidrar med mest personal till FN:s fredsfrämjande insatser i juli 2011 är Bangladesh, Pakistan, Indien, Nigeria, Egypten, Nepal, Jordanien, Rwanda, Ghana och Uruguay. Sverige ligger just nu på plats 70. Ett problem är att många av de länder som bidrar med mest personal själva har problem med fattigdom, demokratiunderskott, korruption eller bristande jämställdhet, kulturer som lätt tas med in i insatsen.

Vem får bli FN-soldat och hur når man dit?

I Sverige är det Försvarsmakten som utbildar och skickar ut FN-soldater. Idag bidrar dock Sverige med mycket få soldater till FN:s insatser vilket gör att chanserna att få åka på FN-uppdrag som militär mycket små. Vill man engagera sig i FN:s insatser eller arbete som civil finns det dock fler möjligheter. På FN-förbundets hemsida finns information för dig som vill arbeta inom FN: http://www.fn.se/fn-info/om-fn/jobba-i-fn/

/ Viktor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera