Projektplanering

I måndags hade vi startmöte för projektplanering inför år 2012. Varje år vid den här tiden uppstår det smärre panik på kontoret av olika anledningar.

En av anledningarna är det jag nyss nämnt, projektplaneringen. Vi har två veckor på oss att sammanställa och skriva in vilka projekt vi planerar att ha år 2012, detta görs utifrån vår verksamhetsplan och våra projekt ska spegla målen där. Målen kan se lite olika ut, men ett exempel är ”4000 ungdomar har ökad kännedom om arbetet mot särskilt inhumana vapen”. Målen är baserade på tre år.

En annan anledning till den smärre paniken är slutrapporteringen. Alla projekt som gjorts under året ska utvärderas och rapporter ska skrivas om hur projekten har gått, om målen har uppfyllts och varför.

Det är ganska speciellt för den här branschen att jobba så intensivt och uteslutande med projekt, dessutom med specifika rapporteringskrav från olika finansiärer. Men samtidigt är det ganska skönt, vi får verkligen koll på hur vårt arbete går och vad det ger samt om förändring krävs.

/ Viktor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera