Dubbelt gästinlägg: Georgien och Armenien

Vi har ju under en tid fått följa både Daniel Löwendahl och Tove Vikström, som har praktik på FN-förbunden i Georgien och Armenien. Idag kommer ett inlägg som de har skrivit gemensamt!
– – –
Vi, Daniel och Tove, har under de senaste två veckorna besökt varandras länder (Georgien respektive Armenien) och respektive FN-förbund. Det har varit två spännande, intensiva, roliga och lärorika veckor. I detta blogginlägg tänkte vi tillsammans dela med oss av våra upplevelser vad gäller likheter och skillnader mellan de två olika ländernas FN-förbund.

Det Georgiska och det Armeniska FN-förbunden jobbar, tillsammans med en motsvarande organisation i Azerbajdzjan, med ett så kallat ”Confidence Building” projekt. Projektet finansieras med svenska biståndspengar genom det svenska FN-förbundet. Syftet med projektet är att skapa förtroende mellan nationerna genom ökat samarbete och ökad medvetenhet om ”den andre”. Rent praktiskt handlar detta om att ungdomar från de olika länderna möts både lokalt och över gränserna för att delta i utbildningar, olika läger och utbyten där de får möjlighet att lära sig om varandra och dela med sig av sina erfarenheter.

Unga och glada armeniska deltagare i en av utbildningarna inom ramen för ConfidenceBuilding
För stunden jobbar det Armeniska FN-förbundet enbart med det ovannämnda projektet men har tidigare bland annat jobbat med att stärka kunskapen om FN genom kampanjer och FN-rollspel. Det Georgiska FN-förbundet jobbar idag med flera andra projekt till exempel för integration av minoritetsgrupper och för asylsökandes rättigheter. Förbunden är starkt beroende av de stöd de får för de olika projekten (via biståndgivare) och medlemsavgifter motsvarande de vi har i Sverige finns inte. Vilket gör deras ekonomiska situation svår och sårbar.  
Besök på ett daghem för funktionsnedsatta i Georgien. En del av det Georgiska FN-förbundets ANI-projekt.


I det Armeniska FN-förbundet finns för tillfället endast två anställda tappra tjejer som trots motgångar i projektansökningar kämpar vidare vilket är en stor skillnad gentemot det georgiska FN-förbundet som har ungefär 30 anställda och en god ekonomisk situation. Detta påverkar även stämningen och känslan som finns i de två organisationerna. Vår spontana känsla av det Armeniska FN-förbundet är att det drivs av mycket engagemang från frivilliga medan det Georgiska FN-förbundet upplevs som en mer väletablerad, självständig och resursstark organisation. Vi har även upplevt att båda förbunden känns familjära och de anställda är mycket sympatiska och engagerade i sina olika roller.

Att kunna samarbete  med andra ungdomar är viktigt för att kunna skapa en bra grund för förändring i samhället. En del av utbildningarna inom det Armeniska FN-förbundet ägnas därför åt samarbetsövningar, som här på bilden.

Ett av det Georgiska FN-förbundets största projekt handlar om integration av minoriteter i det georgiska samhället. Här (på bilden) möts azerbaijanska och georgiska ungdomar for att tillsammans lära sig om miljö och hållbarhet.
Av: Daniel Löwendahl och Tove Vikström,

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera