Gäst: Presentation av Daniel Löwendahl

Hej, 
Jag heter Daniel, är 29 år och har nyligen avslutat mina studier i Freds- och Konfliktvetenskap. Mitt fokus i studierna har länge varit på Östeuropa och då kanske främst på området kring Kaukasus- bergen och Ryssland. Under 2008, råkade jag efter några veckors backpackande i Azerbaijan mer eller mindre av en slump, befinna mig i Georgien under pågående krig. Ryska stridsvagnar i södra Georgien berättade en helt annan historia än den som media gav av kriget. När jag tre år senare återvände till landet, hamnade jag mitt i något som liknade ett revolutionsförsök mot den sittande presidenten, med gatorna i huvudstaden Tbilisi översvämmade av folk och våldsamheter. 
Min kandidatexamen behandlade just detta område, Georgien och våldsanvändningen i landet, i relation till den demokratiska utvecklingen, ett ämne som kommit att bli till ett av mina huvudområden under de senaste åren. 
Under mina studier har jag hela tiden varit engagerad i FN-förbundet, främst i Malmö, där jag hållit hemsidan uppdaterad och deltagit i diverse kampanjer och EU utbyten. När en av mina vänner i FN-förbundet rekommenderade mig till en praktikplats i Georgien, kunde jag helt enkelt inte säga nej. Jag skickade in min ansökan och efter några månader fick jag det där telefonsamtalet som jag väntat på, ”du är antagen!”. 
Praktiken innebär att jag under fyra månader ska delta i Georgiens FN-förbunds aktiviteter och lära mig om vilka frågor de arbetar med och på vilket sätt de arbetar. Dessa kunskaper ska resultera i ett informationsutbyte, t.ex. genom blogginlägg i Ung-bloggen på Svenska FN-förbundets hemsida men också i praktiskt informationsutbyte, workshop, utställning eller liknande när jag återvänder till Sverige.
Jag ser fram emot att få lära mig mer om Georgien och FN-förbundet där, om hur man jobbar i en NGO, så nära inpå ett område som fortfarande drabbas av politiska kriser och konflikter.
av Daniel Löwendahl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera