Gästbloggare: Referensgruppsmedlem Nadabs tankar om vattenkraft

Länge har Nilen vart Afrikas puls, och har länge gett stöd åt flera miljoner som bor vid floden. Nilen börjar vid sydöstra Afrika och sedan flyter uppåt mot Egypten, Den passerar Uganda, Nord/Sydsudan, Etiopien, Kenya och Egypten. Eftersom folkmängden i Etiopen har ökat och att täta strömavbrott ägt rum i de senaste 5 åren så har regeringen länge velat expandera sina energi utvinning från fossila bränslen till något mer förnybart såsom vattenkraft. Landet är beredd att lägga 12 miljarder dollar på detta, eftersom att dessa strömavbrott ägt rum har det ledd till minskad export och valuta värde samt att fabriker har lagts ner.

Eftersom att Nilen flyter uppåt mot Egypten så skulle det inte skada Uganda eller Kenya, men skada flera miljoner i Egypten för att befolkningen lever av dess slam, fiske och turism. Företaget som ska bygga det heter Electric Power och är ett Etiopisk företag som kommer att byggas klart om 5-10 år, den kommer också förse med 5000 MW.
Jag anser att vattenkraft är den bästa i sin sort, på grund av att den har en sådan liten miljöpåverkan.. Men om man ska jämnföra med andra energi källor som sol, vind, kärn eller fossila bränslen så håller den första priset med osäkerheter. Eftersom att solpaneler utmärker sig i sin kvalité och kvantitet så är det en mycket bra energikälla. Men eftersom solpaneler också kan finnas hos privatpersoner så visar det en annan positiv sida av energikällan, men det är dyrt att köpa och att tillverka dem, samt att man måste ha det i den i stor skala för att leva på det.

Jag anser att vindkraft inte är en miljöenlig kraftkälla eftersom den förstör klimatet lika mycket som växthusgaserna som leder till global uppvärmning, samt att det bullrar mer en bilar och flygplan. Och att den behöver stora fält för att bygga upp de. Kärnenergi är jämförbart med vatten, mycket positivt men det handlar om säkerheten för människor för miljön. Eftersom kärnenergi handlar mer om en säkerhetsfråga en direkt utsläppningsfrågor så anser jag att det är en bättre en vattenkraft, men enda problemet är radioaktivt avfall och dess halveringstid som ligger på flera hundra tusen år. Fossila bränslen är bara med ett ord ”Dåligt” för alla miljön och människan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera