Metod att använda

När jag var ute i fredags bad jag eleverna sitta i grupper och gav dem sedan en tråd som den ni ser. De skulle sedan göra någonting som symboliserar FN. De var väldigt kreativa! Alltifrån hjärtan, valar och peace märken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera