Oliver gästbloggar: Idealismens FN och ungdomen

Som studerande med hela världen vid sin sida har många perspektiv vänts uppochner på och mer eller mindre realiserat min uppfattning av det mesta. FN och vad denna omdiskuterade organisation egentligen är i vår samtida värld är en av sakerna. Mycket klander har attackerat min kanske alltför idealiserade uppfattning men i allt detta har även jag kunnat identifiera FNs vitalitet som mångfacetterad aktör.

Även om jag blivit översköljd med kritik om hur FN borde nedmonteras på grund av all de tillkortakommanden den orsakat, dess ineffektivitet, sin oförmåga att agera som den borde, odemokratiska strukturer och så vidare har jag insett mycket i ljuset av annat som också diskuterats på UWC i Norge; FN är den enda institutionen som kan och försöker sätta de obetydliga i centrum, som är kompis med de som inte har några starka sådana, som utmanar självintressen och som likt en brandkår reser världen över när människor står i akut hjälpbehov. FN är helt enkelt något som inte kan liknas med andra aktörer vi ser i dagens värld. FN är unikt.
Dag Hammarskjöld visade vad FN kan vara, och även bör. I nuet tror jag att ungdomar är de som kan stärka FN genom bestämdhet och med inslag av modernitetens vindar. Med den nya generationens vilja kan FN återigen bli nyskapande och levererande. Just nu finns det många byråkratiska svårbegripligheter, historiska “ hjälper du mig hjälper jag dig” relationer och andra minst sagt värdefattiga påhitt som världens ledare subtilt skapat i självintresse och många gånger till politikens och ekonomins jättars fördel.
Jag tror och hoppas att ungdomen, den generation som nu växer fram kommer ta steget ifrån en orättvis och snedvriden historia, och substituera den med internationella relationer baserade på länders ageranden och vilja att agera i altruismens, solidaritetens, hållbarhetens och i rund och botten hela världens namn.
En sak vet vi, utan drömmar uppnås inga och detta gäller även för den nu alltför kritiserade organisation. Framtiden kan skapas och helst inkluderas ett starkt FN som fortsätter att stå upp för det ingen annan törs, vill eller orkar stå upp för.

Oliver Andersson Hugemark
Medlem i referensgruppen 2011
Elev på Red Cross Nordic UWC
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera