om ungdomar

Idag var jag på ett seminarium som ordnades av LSU, Sida, Forum Syd och Operation dagsverke. Ämnet som diskuterades var ungdomsperspektivet i utvecklingssamarbete och hur viktigt det är att unga människor har inflytande över samhällsutvecklingen för att fattigdomen i världen ska minska.

Jag fick bland annat lära mig att 2/3 av befolkningen i utvecklingsländer är unga. Detta jämfört med i Europa där befolkningen består av fler äldre än yngre personer. Dom pratade också om hur viktigt det är att deras röster blir hörda och att det gynnar utvecklingssamarbetet om man inkluderar unga i arbetet. Viktigt är också att man inte ser unga som en grupp med en gemensam åsikt utan att man är medveten om att unga kan ha olika åsikter och tankar.

En annan intressant sak var skillnaden på unga som aktörer och unga som målgrupp. När unga är aktörer är dom själva med i utvecklingssamarbetet och är dom som planerar och tar beslut i projekt. När unga är målgrupp är det däremot vuxna som planerar och beslutar i projektet men projektet riktar sig till unga. Stor skillnad!

Seminariet hölls på Sida och det var första gången som jag var där. Det var i en jättefin öppen sal med högt i tak och när det började tänkte jag att ”det här är ju en jättebra sal för seminarier”. Men det var öppen planlösning ut till korridorerna runt omkring och det var så himla mycket spring hela tiden och det var jättestörigt för det ekade massor. Under pausen fick vi veta varför folk sprang runt en massa. Sidas chef fick sparken imorse och hela myndigheten ska omorganiseras.

Inte konstigt att det var kaos där. Men trots allt var det ett väldigt intressant seminarium och nu vet jag skillnaden på unga som aktörer och unga som målgrupp!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera