Sofia: Jag är tillbaka och med fakta dessutom!

Hej på er!
Ber om ursäkt, jag råkade gå på semester utan att få med mig lösenordet till inloggningen så blivit väldigt länge sen jag bloggade av denna anledning… Nu är jag dock här tills nästa ungdomssekreterare tar över. Vem denna är får ni snart se…

Här kommer lite intressant fakta om Mellanöstern ifrån UNDP:s nya rapport om Millenniemålen

 • Nordafrika är den enda region som redan uppnått millenniemål 4 – att minska barnadödligheten med två tredjedelar. Mellan 1990 och 2009 minskade andelen barn som dog innan sin femårsdag med 68 procent.• Nordafrika är också den enda regionen som har uppnått målet om förbättrade sanitära förhållanden (ett delmål inom millenniemål 7) – 89 procent av regionens population har numera tillgång till toalett.


• Läs- och skrivkunnigheten bland Nordafrikas unga ökade från 68 procent 1990 till 87 procent 2009 – den största ökningen bland alla utvecklingsregioner.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera