Om Svenska FN-förbundet

Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och i framtiden.

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för 84 riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet. Läs mer på fn.se.

Vad gör Svenska FN-förbundet?
Vi informerar och utbildar om FN, debatterar FN-frågor och granskar hur Sverige uppfyller sina åtaganden som FN-medlem. Vi driver projekt till stöd för FN:s humanitära verksamhet och samarbetar med FN-förbund i andra länder.

Till våra viktigaste uppgifter hör att verka för att FN fungerar så bra som möjligt och att framföra konstruktiv kritik när så krävs. Vi framhåller också medlemsstaternas ansvar att ge FN det politiska, ekonomiska och ibland militära stöd som krävs för att organisationen ska kunna utföra sina uppgifter.

Ungdomsverksamhet
Du som ung kan påverka och förändra för framtiden och ditt engagemang behövs. Genom vår ungdomsverksamhet får våra ungdomsmedlemmar (16-26) tillgång till flera verktyg för att göra en skillnad och bidra till en bättre värld. Som medlem kan du engagera dig i din lokala FN-förening och tillsammans kan ni driva och samla in till projekt, och sprida information om globala frågor samtidigt som du lär dig mycket och har roligt! Om du vill veta mer om hur du kan engagera dig i Svenska FN-förbundet, fn.se eller hör av dig till Ungdomssekreteraren på Svenska FN-förbundet: caroline.wrangsten@fn.se eller ung@fn.se

UNg- 15

UNg- 15

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone