Om Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation som arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomiska rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Vi arbetar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN. Svenska FN-förbundet har tusentals personer och över 100 riksorganisationer som medlemmar. Vi har 110 lokala FN-föreningar som bedriver verksamhet över hela landet. Du kan läsa mer om vår verksamhet på www.fn.se

Vad gör Svenska FN-förbundet?

  • sfn_logopayoff_pos_leftVi påverkar makthavare och deltar i debatten om FN:s framtid.
  • Vi granskar Sveriges åtaganden gentemot FN.
  • Vi samlar in pengar till FN:s humanitära arbete i fält.
  • Vi arbetar för ett bättre och starkare Förenta Nationerna.
  • Vi samarbetar internationellt med FN-förbund som finns i
    över 100 länder.

Ungdomsverksamhet

FN-förbundet har även verksamhet som riktar sig särskilt till dig som är under 26 år. Som ung medlem i FN-rörelsen kan du bl.a. få stöd att bilda en ungdomssektion i din lokala förening, söka Ungt Projektbidrag för att kunna förverkliga dina projektidéer, åka på utbildningar och träffar för unga som vill engagera sig i globala frågor och mycket mer. Läs mer om FN-förbundets ungdomsverksamhet på www.fn.se/ung

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone