The Global Festival of Ideas for Sustainable Development

The Global Festival of Ideas for Sustainable Development inaugural event was held in Bonn, Germany home to the former plenary chamber of the German Parliament. Located right next to the Rhine is the World Conference Centre where the festival was held from the 1st to 3rd March 2017. The festival was the first in a set of annual forums hosted by the UN SDG Action Campaign and was the first playable policy conference. During the three days of the festival we had a chance to hear from world-renowned experts, leading thinkers, policy makers and civil society on the fight against poverty and inequality as well as sustainability. Each of the three days focused on a particular development challenge, to name a few was: Tackling inequalities (Lining up the politics with policy), unlocking green economy opportunities and disruptors to development.

sueellen 1

Foto: Ina Fassbender

The festival offered knowledge sharing sessions from stakeholders in a variety of topics to achieve the SDG’s including interactive sessions where participants had a chance to share their insights and experiences on different topics. Participants would each join three 20 minute discussions in small groups to pull out key learning from examples shared to propose ways to move forward and meet the SDG’s by 2030.

The festival offered high level plenary sessions, presentations, and a chance to listen to Ted-talk styles, join live debates and interviews based on interactive technology and innovation hubs showcased from a of variety organizations. As a result of using, the gaming experts and policy simulators using the 2030 Hive mind game, creativity was enhanced for all participants in the form of fiction.

image1

Sue-Ellen (left) with Lord Mayor Ashok Sridharan of Bonn.

Here is where we discovered trade-offs and collaborated with one another which transformed the participants into active players. The festival was a combination of listening, sharing ideas and opinions on a host of matters related to achieving the SDG´s. It, without a shadow of doubt, increased both the opportunity and quality for collaborations on common and shared values.

In my parting shot and in addition to all the visual proof of the success of the 2017 festival, I would love to urge as many young people as can, to attend the subsequent festivals in the years ahead, because they will surely benefit from wealth of knowledge made available as I came to learn and appreciate.

 – Sue-Ellen Njekwa, Värnamos FN-förening (UNA Värnamo)

Gästinlägg: Hållbar utveckling i praktiken- reflektioner från Zimbabwe

Mitt intresse för utvecklingsfrågor började med en resa till Zambia i gymnasiet. Sedan dess har jag längtat tillbaka till Afrika och nu, nästan fem år senare, har jag äntligen fått möjlighet att arbeta med utveckling i Zimbabwe. I det här inlägget delar jag med mig av mina erfarenheter av utvecklingsarbete från min praktik på United Nations Association of Zimbabwe.

Hållbar utveckling
Mitt intresse för utvecklingsfrågor väcktes för fem år sedan. Sista året på gymnasiet tilldelades jag och sex andra studenter ett stipendium från Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte, vilket möjliggjorde en fältresa till Zambia i samband med att vi skrev våra projektarbeten. Sedan dess har jag läst kurser på universitetet om ekonomisk utveckling och engagerat mig inom frågor som rör hållbar utveckling genom exempelvis Svenska FN-förbundet. Vad som intresserar mig med utveckling är hur många frågor som fortfarande är obesvarade. Det är uppenbart att vissa länder är mer utvecklade än andra och att många länder har lyckats ta sig ur fattigdom. Trots det finns än idag inga entydiga teorier som kan förklara varför vissa länder är rikare än andra eller vilka strategier som leder till utveckling.

Utveckling är en av FN:s tre huvudfrågor, tillsammans med mänskliga rättigheter och fred och säkerhet. De senaste 15 åren har FN:s utvecklingsarbete kretsat kring Millenniemålen och med avseende på dessa mål har utvecklingen i världen varit positiv: idag lever färre människor i fattigdom, färre människor går hungriga och fler barn går i skolan. Idag vet vi också mycket mer om världen vi lever i, jämfört med när Millenniemålen började gälla år 2000. Världen har gjort stora framsteg när det kommer till ekonomisk och social utveckling. Miljömässigt, däremot, har utvecklingen gått i helt fel riktning.

”Idag lever färre människor i fattigdom, färre människor går hungriga och fler barn går i skolan. Idag vet vi också mycket mer om världen vi lever i, jämfört med när Millenniemålen började gälla år 2000.”

Sedan början av 2016 arbetar FN med 17 nya globala mål som kommer gälla fram till år 2030. De här målen kallas de globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030. Fem av målen berör miljö, klimat, och hållbar användning av jordens resurser.

bild-1

Mål 5 bland de globala målen för hållbar utveckling handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Här deltar jag i en paneldebatt tillsammans med Namibias Ambassadör om hur könsrelaterat våld skiljer sig länder emellan. Foto: Kudakwashe Chinjekure.

Från Millenniemålen till Agenda 2030
United Nations Association of Zimbabwe arbetar med att främja FN:s arbete i Zimbabwe. Implementeringen av Agenda 2030 är en av de största frågorna just nu och ett av projekten som United Nations Association of Zimbabwe driver kallas “MDGs to SDGs”, vilket fokuserar på övergången från Millenniemålen till Agenda 2030. En stor utmaning för FN och världen är att få arbetet med Agenda 2030 att ta vid så fort som möjligt. United Nations Association of Zimbabwe samarbetar med universitet, statliga institutioner och civilsamhällesorganisationer för att påskynda implementeringen.

Under min praktik har jag arbetat mycket med projektet MDGs to SDGs. Jag har hållit föreläsningar på universitet och gymnasieskolor om utvecklingsfrågor, deltagit på möten och workshops om utvecklingsfrågor som anordnats av regeringen, och varit med och arrangerat event och kampanjer.

bild-2

United Nations Association of Zimbabwe samarbetar med ett tiotal universitet över hela Zimbabwe. Här besöker vi Bindura University of Science Technology. Foto: Hlengisile Jiyane.

“The SDG Generation”
Agenda 2030 gäller alltså från och med 2015 och 15 år framöver. När jag håller föreläsningar på universiteten i Zimbabwe brukar jag fråga studenterna hur gamla de kommer vara om 15 år – de flesta svarar 35-40 år. Det är unga människor idag som de kommande 15 åren kommer sitta på de beslutsfattande positionerna i samhället och leda stora företag. De kommer spela en avgörande roll för arbetet med de globala målen och har därför kommit att kallas “the SDG Generation”.

”Det är unga människor idag som de kommande 15 åren kommer sitta på de beslutsfattande positionerna i samhället och leda stora företag.”

Universiteten spelar en särskilt viktig roll för implementeringen av de globala målen. Genom forskning och utveckling får vi ökade kunskaper och ny teknik. Universiteten är dessutom det forum där framtidens ledare och beslutsfattare utbildas. United Nations Association of Zimbabwe fokuserar mycket av sitt arbete på “the SDG Generation” och har ett starkt nätverk där universitet och gymnasieskolor över hela Zimbabwe ingår. Genom debattävlingar, kampanjer och föreläsningar får studenter lära sig mer om Agenda 2030 och hur de kan bidra till hållbar utveckling.

Tove Forsbacka Karlsson
Internationell praktikant i Zimbabwe

Koll på: Lunds FN-förening

Lunds FN-förenings ungdomssektion har under hösten anordnat populära diskussionsträffar och workshops. Deras senaste event om Agenda 2030 drog över 100 personer och var ett samarbete med andra föreningar. Läs mer och inspireras av Lunds FN-förening!

Hej Sara! Du är ungdomsansvarig i Lunds FN-förening. Vilka aktiviteter brukar ni anordna?
I Lunds FN-förening har vi länge haft evenemang i samband med internationella FN-dagar, såsom FN-dagen och Flicka-dagen. Vi jobbar också med att informera i skolor, om FN och FN:s projekt. I höst har vi bland annat föreläst om Agenda 2030. Vi har även diskussionskvällar, och nu senast paneldebatt. Till våren hoppas vi kunna anordna studiebesök, och prova på FN-rollspel.

13094271_10209779499311052_6382928103238686402_n

Hannes Guggenheimer och Sara Rävås, Lunds FN-förening

kvallskurs_3

Workshop i Lunds FN-förening

14720598_10154006204599103_5786829336449967276_n

Svenska FN-förbundets ungdomsambassadör Warda Faith, och ungdomsansvarig i Lunds FN-förening Sara Rävås, driver workshop i Lund om Agenda 2030

Kan du berätta om ert senaste event?
Vi anordnade en paneldebatt förra veckan, som handlade om implementeringen av Agenda 2030 i näringslivet. Fyra panelister diskuterade tillsammans med en moderator dels kring sina egna områden, dels kring de frågor som publiken ställde. Det blev ett väldigt lyckat evenemang med över 100 deltagare. Evenemanget drogs från föreningens sida av en av FN-förbundets Agenda 2030-ambassadörer, Warda Faith som verkar i just i Lund. Evenemanget var i övrigt ett samarbete mellan Lunds FN-förening, Utrikespolitiska föreningen (UPF) och Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

Wow, 100 deltagare! Har du något tips för andra som vill genomföra liknande event?
För att få folk till våra större evenemang trycker vi ibland upp affischer, och information skickas alltid ut till Lunds FN-förenings medlemmar. Vi försöker också jobba mycket med sociala medier och sprida våra evenemang där. De som kommer till våra evenemang är de som vill ha fördjupad kunskap, och tycker om att diskutera med de som har liknande intressen.

Vid ett samarbete mellan olika föreningar är det viktigt att ta tillvara på allas olika styrkor. Det bästa tipset jag kan ge vid genomförande av evenemang och aktiviteter är vikten av genomtänkt extern kommunikation, och tydlig arbetsuppdelning. Det finns alltid risk att något faller mellan stolarna, men med bra samarbete och förberedelser löser sig det mesta!

15101930_10208032180502119_683188615_o

Warda Faith och Sara Rävås

Nu blir man ju sugen på att engagera sig hos er. Hur gör man?
Det bästa sättet att engagera sig i Lunds FN-förening är att följa oss på sociala medier och dyka upp på våra aktiviteter. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Ungdomssektionen och mig når du bäst på fnungdomlund@gmail.com.

Vill du och din FN-förening också synas i ungbloggen? Skriv ett mejl till mig på caroline.wrangsten@fn.se!