Lyckat FN-rollspel på Stockholms universitet!

Lördagen den 4 oktober anordnandes MiniSMUN av Stockholms FN-förenings Studentsektion och Stockholm Model United Nations (SMUN), dvs. ett Stockholm Model United Nations i miniatyrformat. Konferensen pågick under en dag där delegaterna fick diskutera Syrienfrågan utifrån det land de hade blivit tilldelade, tillsammans med en annan delegat. Nedan kan ni läsa vad Malin Sörberg, ordförande Studentsektionen, har att säga om rollspelet.  Läs mer

Välkommen till SweMUN 2015!

Tycker du om att diskutera globala frågor? Är du intresserad av att lösa konflikter i världen? Vill du agera delegat för ett av FN:s medlemsländer? Anmäl dig i så fall till SweMUN 2015 – FN-förbundets årliga nationella FN-rollspel för gymnasieelever!
Läs mer