Välkommen till UNg17!

16904740_991796417620007_1835117833172392888_o

Välkommen till årets bästa träff för unga FN-vänner: #UNg17! Varje år arrangerar vi en nationell träff för våra unga medlemmar (16-26 år) och FN-skolelever runt om i landet. Helgen fungerar som en mötesplats för unga där du får möjlighet att träffa de som brinner för samma frågor som du, utbyta idéer och erfarenheter och lära dig mer om FN. Ansvariga för helgen är ungdomssekreteraren tillsammans med årets Referensgrupp.

Årets UNg-helg har temat fred och säkerhet och heter UNg17. Under helgen får deltagarna med sig inspiration, verktyg och möjligheter att förverkliga sina projektidéer och utöka sitt engagemang. Deltagarna får lära sig hur man planerar och genomför projekt, får tips på hur man kan engagera sig för globala frågor med fokus på fred- och säkerhet, genom spännande föreläsningar och workshops från experter.

När? 18-21 maj 2017
Var? Sida Partnership Forum i Härnösand
Kostnad: Deltagaravgiften är 495kr (i detta ingår boende, mat och material). FN-förbundet ersätter kostnader för deltagarnas resor från 300 kr upp till 1200 kr

Anmäl dig här. Så ses vi i maj!

13241214_999940463408132_1317624601110713972_n

Studenter debatterar hållbar utveckling i Zimbabwes parlament

I augusti flyttade jag till Zimbabwes huvudstad Harare för att påbörja min praktik på FN-förbundet här. Under min första månad har jag fått ett oerhört varmt välkomnande och jag har kastats in i arbetet med FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Jag har hunnit resa runt i Zimbabwe och besöka universitet, träffat massor av ungdomar och varit med när studenter debatterar hållbar utveckling i Zimbabwes parlament.

Från Millenniemål till Agenda 2030
Under de senaste 15 åren har Millenniemålen stått högst upp på agendan för utvecklingsfrågor i Afrika. År 2000 enades FN:s medlemsländer om åtta mål vars syfte var att förbättra livet för de mest utsatta i världen. Arbetet med dessa mål har på många sätt bidragit till en bättre värld: den extrema fattigdomen har halverats sedan 1990, allt fler flickor går i skolan, barnadödligheten minskar och tillgången till rent dricksvatten ökar. Trots detta finns det många utmaningar kvar. Inte minst klimatförändringarna utgör ett ökande hot mot en hållbar utveckling i världen. I slutet av 2015 enades därför FN:s medlemsländer om 17 nya mål som världen ska arbeta med fram till 2030. Målen kallas Sustainable Development Goals och förkortas SDGs. På svenska kallas de för de nya globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Jag kom till Zimbabwes huvudstad Harare i augusti och kommer under hösten att göra en praktik på Zimbabwes FN-förbund. På FN-förbundet här handlar just nu allt om Agenda 2030. ”SDGs, SDGs, SDGs” lyder som ett mantra på kontoret. Mycket av arbetet handlar om att försöka påskynda implementeringen av Agenda 2030 så att landet, på en nationell nivå, påbörjar arbetet med målen så fort som möjligt.

Zimbabwes FN-förbund arbetar med att sprida information om FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Här besöker vi Bindura University of Science Education för att locka nya studenter att engagera sig.

Zimbabwes FN-förbund arbetar med att sprida information om FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. Här besöker vi Bindura University of Science Education för att locka nya studenter att engagera sig.

Starkt engagemang bland Zimbabwes unga
Zimbabwes FN-förbund arbetar mycket med ungdomar och de tycker att det är särskilt viktigt att informationen om Agenda 2030 når dessa, då det är deras framtid det handlar om. För att nå ut till ungdomar samarbetar FN-förbundet här med universitet och gymnasieskolor över hela landet. Idag är åtta universitet och 30 gymnasieskolor anslutna till samarbetet och i oktober kommer ytterligare ett universitet att ansluta sig, Africa University. Zimbabwes utbildningssystem anses vara bland de allra bästa i Afrika och läs- och skrivkunnigheten i landet är näst högst i Afrika, bara Tunisien ligger före. Jag har redan hunnit besöka tre av universiteten och intresset för att engagera sig i FN-förbundet är stort bland studenterna här. Många av de som idag arbetar på FN-förbundets huvudkontor började sitt engagemang som praktikanter medan de fortfarande var studenter.

”Zimbabwes utbildningssystem anses vara bland de allra bästa i Afrika och läs- och skrivkunnigheten i landet är näst högst i Afrika, bara Tunisien ligger före.”

 

Zimbabwes FN-förbund anordnade en debatt där universitetsstudenter från hela landet diskuterade hållbar utveckling i Zimbabwes Parlament.

Zimbabwes FN-förbund anordnade en debatt där universitetsstudenter från hela landet diskuterade hållbar utveckling i Zimbabwes Parlament.

”Många av de som idag arbetar på FN-förbundets huvudkontor började sitt engagemang som praktikanter medan de fortfarande var studenter.”

 

Zimbabwe Model United Nations
Ett av de största arrangemangen Zimbabwes FN-förbund anordnar är en debatt som kallas Zimbabwe Model United Nations. I år hölls debatten i Zimbabwes parlament. Universitetsstudenter från hela landet reste till Harare för att delta och flera av Zimbabwes största TN-kanaler var där och filmade från debatten. Årets tema var implementeringen av Agenda 2030. Olika varianter av Model United Nations anordnas i länder över hela världen. Debatterna är utformade som rollspel där studenter får representera olika länder och debattera utifrån vad deras respektive land står för. Syftet är att studenterna ska få olika perspektiv hållbar utveckling, lära sig hur länders utmaningar och prioriteringar skiljer sig åt samt öka sin kunskap om och förståelse för de nya globala utvecklingsmålen.

Under mina första veckor har jag lärt mig mer än jag någonsin hade kunnat föreställa mig – både professionellt och personligt. Det har varit särskilt lärorikt att träffa så många zimbabwier i min egen ålder. Vi har på vissa plan vuxit upp i olika verkligheter men jag slås också av hur mycket vi har gemensamt – vi brinner för samma frågor, vi har samma mål i livet, vi lyssnar på samma musik. Jag ser mycket framemot de kommande månaderna.

”Vi har på vissa plan vuxit upp i olika verkligheter men jag slås också av hur mycket vi har gemensamt – vi brinner för samma frågor, vi har samma mål i livet, vi lyssnar på samma musik.”

 

/Tove Forsbacka Karlsson
Internationell praktikant i Zimbabwe

Bråda tider i Armenien – men snart är det jul!

Snart är det jul och våra internationella praktikanter har fullt upp! Här kan du läsa senaste nytt från Jim i Armenien, bland annat om en TV-debatt och FN-rollspel.  Läs mer