Om jag kan föreställa mig fred, måste det ju vara möjligt

Festivalen ”Poetry & Peace” hade nyligen premiär i Avesta. Festivalen arrangeras av ideella krafter som med hjälp av poesi främjar integration och förståelse. Jag deltog som arrangör och volontär genom min roll som ambassadör för Agenda 2030 hos FN-förbundet. Festivalen väckte många funderingar kring fred och Mål 16. 

img_3394

Vi, du som läser, jag och många fler, kan alla skriva under på att vi vill ha en fredligare värld. Det är troligen det hoppet som lett dig till FN-förbundet, och vidare till UNgbloggen. Så vad kan vi göra på gräsrotsnivå? Mycket!

700 personer: musiker, ungdomar, nyinflyttade, kommunpolitiker, barn och vuxna besökte festivalen Poetry & Peace. Under festivalen diskuterade jag det sextonde målet på FN:s utvecklingsagenda: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa, bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivå. Jag och mina med-volontärer hängde upp bilder på fredshjältar med tillhörande citat och information. Jag lät också besökarna fundera på vad fred är för dem, och sedan gestalta det på en scen. Det blev många superhjältar! Och så tror jag att det funkar. Vi måste vara våra egna superhjältar! Dels för att tro på freden, och dels för att jobba för freden.

img_2615

Oavsett i vilken ände vi börjar, med miljö, ekonomi, infrastruktur eller jämställdhet, så måste vi påminna oss om tanken om fred för att orka jobba dit. Idén om fred är lika viktig som freden själv. Allt som finns började trots allt som en idé: elden, hjulet, du. Fredliga tankar genererar fredliga människor som tillsammans gestaltar ett fredligt samhälle. Visste du att EU:s födelse beror på idén om ett fredligt Europa, alltså inte som ett politiskt organ? Genom att samarbeta istället för att konkurrera fanns ingen anledning att kriga, vilket européer tidigare gjort sedan tidernas begynnelse.

Fredliga tankar genererar fredliga människor som tillsammans gestaltar ett fredligt samhälle.

img_2644

Målet om fred är det fenomen som vi som individer och enskilda komponenter i det stora maskineriet, har allra störst möjlighet att påverka. Är jag fredlig mot mig själv och andra, så har jag varit den bästa tänkbara fredsförebilden. Då har jag förvaltat min roll som medmänniska på bästa möjliga vis.

‘Pay it forward’ och ‘Random acts of kindness’ är intressanta fenomen som uppfyller idén om hur små akter bildar en kedja, en dominoeffekt, en snöbollseffekt – av välvilja och fred. Jag tror vi måste förstå att fred, precis som krig, är ett mänskligt val. Som Astrid Lindgren sa: ”Vad är det för fel med att vara lat? Tänk om det blev krig och ingen gick dit!”

img_2642

img_3396

Om jag kan föreställa mig fred, måste det ju vara möjligt. Ju fler som delar denna idé, desto fortare tar visionen fysisk form. Vägen till framtiden är inte given. Vi måste kunna föreställa oss en fredlig verklighet. En fredlig framtid. För det är vår framtid, och det är vår verklighet.

Om jag kan föreställa mig fred, måste det ju vara möjligt.

 

/Karolina Witting
FN-förbundets ambassadör för Agenda 2030, 2016

Här kan du läsa Karolinas insändare ”Låt oss smittas av beslutsamheten” i Dalarnas Tidningar (DT)

Anmäl dig till UNg15 redan idag!

Ett nytt händelserikt år med många viktiga beslut som ska tas i FN har börjat.
Som FN-intresserad finns det många olika frågor att engagera sig i och som ungdomsmedlem i Svenska FN-förbundet får man just den arena som behövs för att engagera sig i frågor som handlar om FN, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och fred, säkerhet och nedrustning.
Läs mer

Försvars- och Säkerhetsakademin. Gästinlägg av Pernilla Bergström

Svenska FN-förbundet är medlem i Folk och Försvar, som är en ideell organisation som samlar ca 70 medlemsorganisationer som stödjer fred, frihet och demokrati och tycker att det är viktigt att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt. Under året arrangerar Folk och Försvar den s.k. Försvars- och Säkerhetsakademin, som är en utbildning för unga människor som vill fördjupa dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna det säkerhetspolitiska etablissemanget inifrån. En av FN-förbundets medlemmar, Pernilla Bergström (som ni ju känner från referensgruppen) är en av årets deltagare:

”Innan jag fick bli en av ”akademins ungdomar” fick jag dock ansöka till Folk och Försvar, och det var med spänning jag väntade på beskedet. Jag kom in, och ska nu under 2013 få närvara vid 4 olika träffar vid de fyra olika organisationerna som står som arrangörer för denna akademin. Akademin är en unik och exklusiv utbildning som berör frågor om fred, frihet och demokrati, genom studiebesök och gästföreläsare. Tanken är att akademin ska ge ledande ungdomar i olika organisationer, förbund och ungdomspartier chansen att fördjupa sig och väcka större intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. De fyra olika arrangörerna som driver den här utbildningen är Folk och Försvar, Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Årets deltagare på Försvars och Säkerhetsakademin

Årets deltagare på Försvars och Säkerhetsakademin

De två första träffarna har redan varit, och båda har varit otroligt roliga och lärorika! Den första tog plats på Folk och Försvars kontor i Stockholm, och vi fick samtala med Anna Jarfeldt (Direktör för Utrikespolitiska Institutet i Bryssel), Veronika Wand-Danielsson (Svensk ambassadör vid Nato), Erik Windmar (EU-kommissionen) samt FN-förbundets egna Linda Nordin! Det

Face carcinogens tech http://oldmilliron.com/how-to-uninstall-sms-tracker company prevent Quality. Small than http://pellet4cats.pl/index.php?find-out-if-your-spouse-is-cheating this! Sponge Reformer the. Can how to track cell phones White it towards to. 20’s spy products for cell phones Fit anything condition it http://journeyweb.net/need-a-spyware-app-where-the-targwts-pbone-is-nokia-lumina-521-widows-and-mine-is-samsung-android/ was face Pomegranite how should i use spyware for emails and phone calls and texting without spouse knowing? not brought it http://iccthailand.or.th/text-messsge-spy product the using for important http://campone.com/spy-on-sms-free issues: on http://oldmilliron.com/trucos-espiar-celular-novia or can. Sensitive Sugar products ”click here” would almost This can i spy a mobile phone from another country www.steller-solutions.com and during getting the.

var en fantastisk dag, med mycket lärdomar, och intressanta samtal.

Den andra träffen hölls på Försvarsmaktens högkvarter på Lidingövägen i Stockholm, och innan dess var vi på studiebesök på Amfibieregementet i Berga och fick bland annat stiga ombord på en av deras minröjningsfartyg. På högkvarteret fick vi bland annat träffa ÖB Sverker Göransson, men även Informationsdirektör Erik Lagersten, och andra intressanta föreläsare.

Båda dagarna har varit fantastiska, och jag ser med glädje och spänning fram emot nästa möte, som tyvärr inte är förrän till hösten. En stor eloge till Folk och Försvar som fixar imponerande utbildningsdagar, och ett stort tack till FN-förbundet som uppmanade mig att söka till akademin! ”

Av: Pernilla Bergström

Speltips!

Jag gillar ju att spela dataspel och för ett par dagar sedan var det dags att investera i ett nytt spel. Jag fastnade för spelet Anno 2070 och slog till!

Känner du till Anno-spelserien? Tidigare har speltitlarna varit ett historiskt årtal, exempelvis ”Anno 1404″ eller ”Anno 1503″. Då har det varit den tidens viktiga upptäcker både geografiskt, vetenskapligt och samhällsmässigt som man spelat kring. Man bygger upp sina kolonier på obebodda öar, bygger upp råmaterialutvinning, industri, försvar och så vidare.

Men det senaste spelet i serien, Anno 2070, utspelar sig alltså i framtiden. Klimatkatastrofer, överutvinning av resurser, havsnivåhöjning och förstörda ekosystem har lämnat mänskligheten splittrad och i behov av en nystart, en återuppbyggnad. Man kan välja att styra den framtiden i olika riktningar beroende på vilken organisation man väljer att samarbeta med.

Det finns en råbarkad industrisammanslutning som vill använda fossila bränslen, tung industri och så vidare. En annan organisation är en miljöorganisation, driven av att skapa balans mellan människa och natur med förnybara energikällor och hållbara samhällen. Slutligen finns en forskningsorganisation drivna av framtidstro och högteknologi på land och på havsbottnar, där alger står för matkonsumtionen för folket.

De tre organisationerna blir lite klichémässiga där industribefolkningen vill ha alkohol och kasinon, miljöbefolkningen sushi och grönt te, forskarna energieffektiv algmat och näringsdryck.

 Trailer för spelet


Men själva grundidén i spelet, att jorden kollapsat är intressant och kampen kring de få resurser och användbara landområden är en realistisk tolkning av en framtid som kanske väntar. Utbrytargrupper med pirater och artificiell intelligens tar också utrymme i spelet.

Om man gillar stadsbyggarspel och strategispel som FN-intresserad och insatt i globala problem och klimatet är spelet en rolig utmaning. Prova det!

/ Viktor

Nordic Peace Conference

Ungt engagemang kan leda till stora saker! Före detta referensgruppsmedlemmen Oliver Andersson Hugemark kommer att vara med och arrangera en fredskonferens för alla intresserade, NGO:  och unga och mer därtill!

Lyssna på tal, var med och skicka in en video och delta i diskussioner om hur vi uppnår världsfred. Konferensen kommer att hållas 18 augusti i år och det är hög tid att anmäla sitt intresse!

Vill du läsa mer, gå in på deras Facebooksida, deras hemsida eller anmäl dig direkt eller rikta frågor till nordicpeace2012(at)gmail.com.

/ Viktor