Vill du representera Svenska FN-förbundets unga i Genève?

Varje år anordnar FN-förbundens världsfederation WFUNA en kurs i mänskliga rättigheter på FN-kontoret i Genève. Svenska FN-förbundet har de senaste åren erbjudit två engagerade unga medlemmar att delta.2040-457x306

Utbildningen pågår i fyra dagar, 21-25 augusti, och innehåller handledning, diskussioner och träning i FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Du lär dig också driva projekt inom ramen för mänskliga rättigheter som förväntas genomföras när du kommer hem från Genève. Du ska vara mellan 18 och 26 år gammal och aktiv medlem i Svenska FN-förbundet. Vi står för deltagaravgiften (260 USD), du står själv för dina resor till och från Genève liksom boendekostnaden (du kan boka hostel genom WFUNA när du gör din ansökan, för 280 CHF (ca. 2500kr)/ 6 nätter). Det finns två platser till utbildningen. En av deltagarna, eller båda tillsammans, skriver i efterhand på UNgbloggen och berättar om sina erfarenheter. Innan du ansöker, läs om utbildningen här. (Om du blir vald av oss att representera förbundet, går du själv in och skriver din ansökan till WFUNA här)

Ansök såhär
Skicka cirka en halv A4 med en motivering om varför du vill delta till  caroline.wrangsten@fn.se senast den 22 juni. Besvara då:
1) På vilket sätt du är aktiv i FN-förbundet idag, och vilken FN-förening du tillhör
2) Hur du vill använda dig av dina kunskaper från utbildningen, och hur du kan tänka dig att sprida kunskaperna vidare när du kommer hem
3) Hur bra engelskakunskaper du har (och ev. annat språk)
Vad väntar du på? :) Make it happen! Sök!

aaa-452x299

Hanna Blåhed nominerad till WFUNA Young Leader of 2016

Hanna Blåhed, 24 år och ordförande i Umeå FN-förening, har av Svenska FN-förbundet nominerats till WFUNA Young Leader of 2016. Priset för ungt ledarskap har instiftats av FN-förbundens världsfederation WFUNA som ett sätt att synliggöra och uppmuntra unga människors engagemang i FN-arbetet. 

Hanna Blåhed är en engagerad medlem med ledarskapskvalitéer som bland annat har varit ungdomsrepresentant i fredsforum i Varberg, volontär hos förbundet under politikerveckan i Almedalen och engagerad i arbetet mot minor. I år är Hanna dessutom en av förbundets unga ambassadörer med uppgift att sprida kunskap om FN:s nya globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Under två år har hon engagerat aktiviteter för medlemmar i Umeå FN-förening, framför allt i frågor som rör nedrustning och arbetet mot personminor.

namnlos

Hanna informerar om nedrustning i Almedalen 2016

Under oktober gör WFUNA ett första urval och intervjuer hålls med de främsta kandidaterna. FN-förbundens världsfederation WFUNA offentliggör vinnaren av utmärkelsen Young Leader of 2016 den 14 november. I årets upplaga av WFUNA Young Leader är fokus på unga ledare som drivit Mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, i Agenda 2030.

– Hej Hanna och grattis till nomineringen! Hur kom du först i kontakt med FN-förbundet?
Tack så mycket! Om jag minns korrekt så googlade jag. Jag tror jag hamnade på Umeå FN-föreningns Facebook-sida. Jag blev medlem på en gång och på den vägen är det!

– Varför engagerar du dig i Umeås FN-förening, och vad är på gång framöver?
Jag tycker det är viktigt att frågor som rör FN:s arbete når ut över hela landet. Det är också ett väldigt roligt sätt att träffa andra engagerade människor. Just nu planerar vi en föreläsning inför Internationella Flicka-dagen den 11 oktober med temat könsstympning. Mer än så kan jag inte säga eftersom eventet inte är officiellt än!

14225564_998317340265699_4263064351802548819_n

Hanna (t.v.) med kollegor i Umeå FN-förening

– Vad vill du jobba med i framtiden?
Jag är absolut mest intresserad av frågor som rör demokrati, fred, säkerhet, nedrustning och kontraterrorism.  Att få arbeta med någon av dessa frågor är drömmen!

–   Ditt engagemang avspeglar sig mycket i Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, i Agenda 2030, varför är just det målet så viktigt tycker du?
För mig är det viktigt att som medmänniska verka för att andra människor ska kunna få leva i fred, precis som jag har gjort i hela mitt liv. Jag vill ge tillbaka av allt det goda jag har fått i livet. Medan andra lever på mindre än en dollar per dag, så har jag bara haft turen att vara född där jag är född. Sådant ska inte behöva avgöra, alla människor är lika mycket värda.

13179187_927336510697116_955873975411720994_n

Hanna (t.v.) på seminarium med Umeå FN-förening

–   Agenda 2030 firade precis ett år, och det är tydligt att ungas fortsatta engagemang för de globala målen måste fortsätta. Hur tänker du kring det?
Jag vill att fler ska engagera sig! Jag är övertygad om att man kan implementera målen i vilket skrå man än studerar eller jobbar inom. Men det ligger också på oss som har kunskap om exempelvis Agenda 2030 att nå ut till de här grupperna, och i det ligger en fortsatt utmaning. Om det är någon där ute som läser det här och känner sig peppad på att engagera sig, hör av dig till oss!

Du kan läsa mer om WFUNA Young Leader of the Year här
Mer om Umeå FN-förening finns här. Och följ dom på Facebook!

Blue is the new Black – del 2

Ni ska nu få möta två av FN-förbundets ungdomsmedlemmar som har varit i Genève på en kurs i mänskliga rättigheter. Vi skickar årligen två representanter och i år fick Alvina från Stockholms FN-förening och Isatou från Sydvästra Skånes FN-förening chansen att få lära sig mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter. Här är del 2 av deras berättelse från Schweiz! 

Värmeböljan som drabbat Genève, enligt lokalbefolkningen hade sådana temperaturer inte uppmäts på 500 år. I kombination med den klimatanpassning som landet gör dvs. ingen fungerande AC under vår vistelse fick vår egen UPR-simulering flyttas till The Graduate Institute of International and Development Studies. På skolan som har tidigare studenter som Kofi Annan i sitt alumni-nätverk fick vi öva på våra färdigheter att balansera konstruktiv kritik, nationella intressen och internationell politik.

Genève är verkligen hjärtat av FN, en huvudstad för fred, diplomati och multilateralism. WFUNA:s syfte att verka med betoning på ’Vi, Folken’ har kursen i alla aspekter präglats av. En central del är nämligen de möten som ger upphov till reflektion över hur olika våra erfarenheter av mänskliga rättigheter är, men framförallt hur lika vi är i vår övertygelse om att de är universella och odelbara.

Palais des Nations

Palais des Nations

Från OHCHR- the Office of the High Commissioner of Human Rights fick vi en föredragning om the Special Procedures, inte bara en ytterligare MR-mekanism utan den betraktas som kronjuvelen inom HRC. Priset som oberoende vägs upp av att man ansvarar för 1/3 av FN:s arbete för motsvarade 2 % av budgeten. Tillvägagångssättet är att man internationaliserar nationella problem genom direktkontakt till FN. Ett annat besök från OHCHR var Kevin I Koh, advokat på Human Rights Treaty Division. Just nu så pågår det mest omfattande arbetet någonsin med att rekonstruera hela systemet för MR inom FN. De största utmaningarna består i att kommunicera vad FN faktiskt gör och att hålla stater ansvariga för deras agerande inom FN. FN är en plattform för stater att samlas kring, utan ansvarsutkrävande kommer det alltid finnas en diskrepans mellan den internationella, nationella och lokala planet- det demokratiska underskottet kan endast åtgärdas genom att det finns en ekonomisk koppling till agerande. Svenska FN- förbundet bidrog inför Sveriges UPR med en rapport som skickade in i juni 2014 med bidrag från 32 svenska organisationer. Rapporten fokuserade bland annat på hur barnkonventionen efterlevs samt på nivån av hatbrott i Sverige.

Kevin I Koh från Human Rights Treaty Division

Kevin I Koh från Human Rights Treaty Division

Vår presentation om mänskliga rättigheter i Sverige

Vår presentation om mänskliga rättigheter i Sverige

Hur vi faktiskt kan arbeta med mänskliga rättigheter på ett lokalt plan fick vi lära oss genom PCM (Project Cycle Management) och RBM (Result Based Management). Båda är effektiva och essentiella verktyg för att identifiera problem, designa sitt projekt, implementera det och utvärdera. Denna djupdykning i projektledning följdes av praktisk övning och presentationer av kommande projekt.

Genève är beläget i fransktalande Schweiz och under vår vistelse pågick Fêtes de Genève vilket är en årlig festival med musik av alla genrer, marknader och mat. Festivalen avslutas i augusti med fyrverkeri vilket vi tyvärr inte hann se. Dock så var det en upplevelse att se Genève och dess internationella miljö med människor från hela världen under en och samma himmel. Genève är även en stad med historia och sevärdheter. Den fjärde dagen besökte vi Reformationsmuren (Mur des Réformateurs), vilket är en mur belägen i Parc des Bastions och är tillägnad till personer och händelser som spelade en viktig roll under reformationen i Genève. En utforskning av Genèves smågator och parker är ett måste under ett besök i denna stad!

Minnessten för de som offrat sina liv i FNs tjänst för en bättre värld.

Minnessten för de som offrat sina liv i FNs tjänst för en bättre värld.

Kursen i Genève är en unik upplevelse. Den har fört oss genom FNs korridorer och rum där livsavgörande beslut tas och det har gett oss kontakter från UNA i Sydkorea till UNAs i Zimbabwe och Brasilien. Vi har inte bara fått uppleva vad som finns i palatset men även kulturen i Genève och staden som faktiskt inte verkar sova (i alla fall inte under Fêtes de Genève).

thumb_IMG_8718_1024

Är ni intresserade av kursen och vill veta mer än vad som nämnts i våra inlägg är ni mycket välkomna att kontakta oss!

Så länge krig är mer lönsamt än fred har vi fortfarande ett uppdrag att uppfylla.

Isatou Bah & Alvina Nellmer

Blue is the new Black – del 1

Ni ska nu få möta två av FN-förbundets ungdomsmedlemmar som har varit i Genève på en kurs i mänskliga rättigheter. Vi skickar årligen två representanter och i år fick Alvina från Stockholms FN-förening och Isatou från Sydvästra Skånes FN-förening chansen att få lära sig mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter. 

Årligen anordnar WFUNA, the World Federation of United Nations Associations en kurs i mänskliga rättigheter för ungdomar upp till 28 år. Kursen går under namnet So You Wanna Be the Next High Commissioner? och hålls i Genève, Schweiz. Årets deltagare kom från 15 olika länder, med en bredd från oss- Alvina Nellmer och Isatou Bah från Sverige till representanter från Armenien, Indien och Sydsudan.

Rådkammaren

Rådkammaren

WFUNA och Genève välkomnade oss med en nästan 40-gradig värme och ett späckat schema. Första dagen introducerades vi för det charmiga Villa La Pelouse beläget på marken av Palais Des Nations och följde gjorde en obligatorisk rundtur i de imponerande salarna som vittnar om hur viktigt UNOG, the UN Office of Geneva är som mötesplats för arbetet med fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Exempelvis hålls över 10000 möten här varje år. Utsmyckningarna speglar det gemensamma intresse som världens alla stater har i en organisation som FN som strävar efter fred och säkerhet med fredfulla medel och värdighet för alla. Rådkammaren i palatset är exempelvis dekorerad med ett flertal målningar av José María Sert, en katalansk konstnär och i urvalet finns det en takmålning av fem jättar som sträcker sina händer mot varandra och de representerar solidariteten mellan de fem kontinenterna. Kuriosa är att de gröna marmorstenarna i Salle des Pas Perdus är ett bidrag ifrån Sverige.

Från den karismatiske tjänstemannen med stationering på DPKO, Department for Peace- Keeping Operations, fick vi lära oss om de dagliga utmaningar som möter den som jobbar i fält genom att själva få simulera hur det är att få samtal mitt i natten som ansvarig för en fredsförhandling och fatta oerhört tuffa beslut under stor tidspress. All eloge till dessa människor!

Isatou Bah Sydvästra Skånes FN-förening

Isatou Bah
Sydvästra Skånes FN-förening

Utrikesminister Margot Wallström har nyligen tillkännagivit att en oberoende nationell MR- institution kommer att inrättas i Sverige. Detta är något som länge drivits av organisationer inom civilsamhället och som även var en av de rekommendationer som presenterades från Human Rights Council, HRC. Genom Universal Periodic Reviews, hädanefter UPR, sessioner som äger rum tre gånger om året granskar medlemsländerna varandra och kommer med rekommendationer som senare följs upp. Detta är en effektiv mekanism för implementering och bevarande av mänskliga rättigheter, genom naming and shaming och trycket från civilsamhället som direkt får möjlighet att påverka staterna. Sverige granskades vid en av sessionerna tidigare i år och inrättandet av en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter skulle därför kunna ses som ett direkt resultat av HRC och UPR. Ett annat exempel på hur kraftfullt UPR som mekanism är för mänskliga rättigheter inom FN-systemet hör att Sydafrika oväntat men genom yttre påverkan blev den främsta förespråkaren och möjliggjorde genomdrivandet av den första resolutionen om HBTQ-rättigheter i HRC.

Alvina Nellmer Ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion

Alvina Nellmer
Ordförande för Stockholms FN-förenings ungdomssektion

Gästinlägg: Juan Forero och Andrea Ivarsson

I juli anordnade FN-förbundets världsfederation (WFUNA) en kurs i mänskliga rättigheter vid sitt kontor i Genève. Två ungdomar från Svenska FN-förbundet hade möjlighet att åka och konkurrensen var tuff, men de två som fick åka i år var Andrea Ivarsson från Stockholms FN-förening och Juan Forero från Uppsala FN-förening. Här kan du läsa vad de tyckte om kursen.  
Läs mer