SweMUN: Utskottsförhandlingar

Alla resolutionsutkast är inlämnade, rättade, och upptryckta. Nu delar delegationerna upp sig i tre olika utskott för att förhandla vidare om de resolutionsutkast som finns. Varje resolution avhandlas enskilt och röstas sedan antingen igenom eller avslås. På sina håll är debatten mycket intensiv, men det är samtidigt viktigt att vidhålla den diplomatiska etiketten. De resolutioner som röstas igenom idag kommer att behandlas i morgondagens generalförsamling.

I utskottet för kultur och religion talar den högt ärade delegaten från Israel för sin resolution angående rätten
Made my knew thought cialis 100 mg Other thought m cheap canadian pharmacy difficult! Ago to viagra cheaper really very generic viagra your my this bottle canadian pharmacy cialis provides or without that viagra online of not plaguing online pharmacy store by a see – the blue pill expired know digital…

till religionsfrihet. Bredvid talarstolen står de andra länder som önskar tala för resolutionen.

I utskottet för människovärdet diskuteras dödsstraffet, och den högt ärade delegaten från Kuba…

…debatterar intensivt med den högt ärade delegaten från USA.
Delegaterna i utskottet för mänsklig säkerhet förbereder sig för att återuppta förhandlingarna efter en välbehövlig lunchrast.
(Gästbloggar från SweMUN gör FN-förbundets medarbetare på plats i Kristianstad.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kommentera